Historia Danii

Duńska monarchia jest drugą, po japońskiej najstarszą monarchią na świecie. Za jej początek uznaje się wstąpienie na tron króla Gorma Starego około 958 roku. Za czasów Gorma i jego syna Haralda Dania oficjalnie przyjęła chrześcijaństwo. Od 1660 roku Dania była monarchią absolutną, natomiast od momentu uchwalenia konstytucji 5 czerwca 1849 roku stała się monarchią konstytucyjną. Do królestwa Danii należą Wyspy Owcze oraz Grenlandia, które posiadają bardzo dużą autonomię. Obecnie Danią rządzi Małgorzata II, która jest w prostej linii następczynią tronu po Gormie Starym. Jest ona najstarszą córką króla Fryderyka IX i królowej Ingrid. W czasie, gdy Małgorzata przyszła na świat tron mogli dziedziczyć wyłącznie mężczyźni a para królewska miała trzy córki. Rozpoczęto wtedy prace nad zmianą konstytucji, na mocy której Małgorzata miałaby prawo do objęcia tronu. W 1953 roku parlament duński wprowadził do konstytucji nowe zasady dziedziczenia tronu dzięki czemu w 1972 roku została ona królową. W imieniu królowej władzę wykonawczą sprawuje premier i rząd. Następcą tronu po Małgorzacie II jest jej starszy syn - książę Fryderyk.

Muzea historyczne w Danii

Muzeum Narodowe Historii i Kultury w Kopenhadze pozwala zapoznać się z historią Danii od czasów prehistorycznych przez epokę Wikingów, średniowiecze i erę przemysłową do dnia dzisiejszego. Historia ta jest przedstawiona w aspekcie archeologicznym, historycznym, kulturowym i etnograficznym. Nationalmuseet.dk 
Muzeum Prehistorii, Moesgaard, w pobliżu Aarhus prezentuje wiele znalezisk od czasów prehistorycznych do epoki Wikingów, w tym imponujący zbiór kamieni runicznych. Moesmus.dk

Ekspozycje w duńskich zamkach - W wielu duńskich zamkach i rezydencjach prezentowane są fascynujące rozdziały historii Danii.

Liczne muzea pod gołym niebem i skanseny rozsiane po całym kraju przenoszą nas w czasy prehistoryczne. Den Gamle By w Aarhus przywołuje przeszłość do życia. dengamleby.dk W skansenie „Fiońska wieś” można zapoznać się z metodami uprawy roli i hodowli bydła w XVIII i XIX wieku. odmus.dk Hjerl Hede w północno-zachodniej Jutlandii jako pierwsze w świecie zaprezentowało w 1932 roku rekonstrukcję przeszłości. Muzeum ma długą tradycję eksponowania dawnego rzemiosła wiejskiego. hjerlhede.dk

Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Danii

Kościoły i katedry w Danii

Holger Danske - Duch zamku Kronborg

W kopenhaskim Muzeum Bursztynu znajduje się największa na świecie prywatna kolekcja bursztynu, a także wspaniałe zbiory bursztynów z zatopionymi w nich owadami. Dom Bursztynu Esrum Mollegaard – Centrum Środowiska Naturalnego znajduje się na północy Zelandii i służy edukacji ekologicznej. Esrum Mollegard  Muzeum Geologiczne w Kopenhadze posiada jedną z najlepszych w świecie kolekcji meteorytów. Muzeum Geologiczne

Legenda o bogini Gefion

Duńczycy są niezwykle dumni ze swego pochodzenia, jednak współcześni potomkowie Wikingów są o wiele bardziej łagodni i przyjacielscy. Cechuje ich „hygge” - swobodny i ciepły styl bycia. Na terenie całej Dani możemy spotkać pamiątki po tych dawnych, bitnych czasach.

Video: Centrum Wikingów w Ribe

Share this page